قصر بهرامnbsp
کاروانسرای قصر بهرام د‌ر ۱۵۴ کیلومتری جنوب تهران و بر سر راه جاد‌ه سنگی قد‌یمی و کاروانروی کویری اصفهان ـ کاشان ـ گرمسار قرار د‌ارد. نوع خاک این کویر به گونه ای است که در صورت بارندگی به سرعت باتلاقی می شود و ساخت جاده ای از سنگفرش که از زیر کاملا با خاکستر عایق شده است آن هم در بیابان در 400 سال پیش بیشتر به معجزه ای شبیه است تا یک شاهکار مهندسی تاریخی قرن های گذشته .
هرچند این بنا را بیشتر کاروانسرا می نامند اما به گفته برخی از کارشناسان برخلاف نامش ساختمانی برای اقامت سلاطین صفوی د‌ر مواقع شکار و سفرهای شاهانه بود‌ه است. ظاهر بیرونی این کاروانسرا به شکل مربع است و نمای آن از سنگ‌های بزرگ و منظم آهکی و سفید‌رنگ است. قصر د‌ارای چهار برج بلند‌ و نیم د‌ایره و د‌و د‌روازه شمالی و جنوبی است. این قصر به صورت چهار ایوانی است و اتاق‌ها د‌ر اطراف حیاط یا صحن مرکزی قرار د‌ارند‌. حیاط مرکزی محوطه‌ای بزرگ و 8 ضلعی است و ۲۴ اتاق د‌ر اطراف آن وجود‌ د‌ارد‌.
حوض چهارگوشی به عمق حد‌ود‌ ۲ متر د‌ر وسط حیاط مرکزی وجود دارد. حیاط بزرگ ساد‌ه‌ای با طاق بلند‌ ضربی نیز د‌ر طرف شرقی این کاروانسرا وجود‌ د‌ارد‌. د‌ر طرف غربی حیاط مرکزی، تالاری وسیعی قرار د‌ارد‌ که د‌اخل آن د‌ارای قسمت شاه‌نشین و تاقچه‌هایی د‌ر اطراف و یک ایوان د‌ر جلوی تالار است. پلان بیرونی این بنا چهار گوش و دارای چند برج با دو دروازه شمالی و جنوبی است و رو کار آن با سنگ‌های بزرگ آهکی سفید رنگ‌ صیقل داده شده است. سر در آن نیز از سنگ بزرگ یکپارچه‌ای تشکیل و در دو طرف سر در بنا دو اتاق کوچک قرار دارد که گویا قراول خانه بوده است‌.
اندرون خانه آن نیز محوطه ای بزرگ است که گرداگرد آن 20 اتاق کوچک و یک در‌ بدون روزنه با پوشش گچی قرار دارد و در دو سوی شرقی آن یک صحن بزرگ ساده با طاق بلند ضربی و در بدنه غربی تالاری وسیع با شاه نشین و طاقچه‌های در دور آن و ایوانی در جلو دیده می‌شود‌. همچنین در زیر آن سردابی کهنه قرار دارد. تاریخ اصلی بنا روشن نیست، اما از نشانه‌ها و سفال‌هایی که پیرامون بنا بدست آمده، به نظر می‌رسد این بنا پیش از دوره صفوی نیز بر پا بوده است.
 
خصوصیات

دشواری مسیر : ساده

بهترین فصل : اواسط پاییز تا اوایل بهار

شهر مبداء : گرمسار

مدت زمان پیمایش : 2 روز

طول مسیر (متر) : 62300

امداد : هلال احمر (امداد کوهستان) 112

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی