کجور به سیسنگان
از کجوردر کنار جاده ای که به نور می رود در سمت چپ ، جاده خاکی وجود دارد که تپه را دور می زند و به سمت چند معدن می رود این مسیر را که ادامه بدهید به معدن می رسید و بعد از 1.5 ساعت در مسیر خاکی به یک دوراهی می رسید که یکی مسیر به سمت پایین و داخل جنگل می رود و مسیر بعدی به سمت بالا .
داخل جنگل می شوید و بعد از 0.5 ساعت به اولین چشمه می رسید.
بعد از ادامه مسیر به رودخونه می رسید و بقیه مسیر کنار رودخونه می باشد بعد از 3 الی 4 ساعت پیاده روی  به یک گوسفند سرا می رسیدکمی جلو تر یک چشمه میبینیم که مکان مناسبی برای چادر زدن است .
صبح به حرکت خود ادامه میدهید که بعد از طی یک ساعت مسافت به یک آبشار 25 متری میرسید و از اینجا جنگل خیلی انبوه می شود ، و پس از گذر یک آبشار دیگر و طی مسافتی حدود 4 الی 5 ساعت از جنگل خارج میشویم .
جنگل کجور به سیسنگان مکانزیبایی است  که از بودن داخلش سیر نمی شوید .
 
خصوصیات

دشواری مسیر : متوسط

بهترین فصل : اوایل بهار تا اواخر پاییز

شهر مبداء : کجور

مدت زمان پیمایش : 2 روز

طول مسیر (متر) : 22400

امداد : مرکز بهداشت کجور به مرکز بهداشت سیسنگان

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی