هنیز به عسل محله
"از  دکل مخابراتی انتهای روستای هنیز حرکت به سمت شمال می کنیم.بعد از گذشتن از زمین های کشاورزی و عبور از رودخانه به سمت راست(شرق)تراورس می کنیم و بعد از آن رود آتان با فاصله حدود 200 متر پایین تر از ما در سمت راست تا جانپناه مشخص می باشد سپس  به اولین چشمه می رسیم.(به دلیل اینکه ممکن بود بعضی از چشمه ها خشک باشد یا آنها را پیدا نکنیم ،همیشه سعی شود به اندازه یک روز آب همراه خود داشته باشیم) بدون استراحت به راه خود ادامه میث دهیم که پس از آن به  جانپناه می رسیم(30 دقیقه قبل از جانپناه یک گوسفند سرا در یال سمت چپ قرار دارد)
    صبح به سمت گردنه حرکت می کنیموپس از رسیدن به گردنه اگر قصد صعود داشته باشید میتوانید با صرف زمان 2 الی 3 ساعت به قله رسیده یا اینکه به سمت شمال ادامه مسیر داده و از گردنه سرازیر شویم . در اکثر مسیر شیب نسبتاً تند است و بیشتر زیگزاگی است بعد از گذشتن از مناطق جنگلی که در مه قرار دارد به کف دره و رود دریا سر می رسیم.که جانپناه یادبود در سمت راست رود قرار دارد و یک چشمه در نزدیکی آن .بعد از کمی استراحت و برداشتن آب به سمت دشت حرکت می کنیم.
"
خصوصیات

دشواری مسیر : سخت

بهترین فصل : اوایل بهار تا اواسط پاییز

شهر مبداء : هنیز

مدت زمان پیمایش : 3 روز

طول مسیر (متر) : 29200

امداد : 112

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی