سماموس
سماموس در گویش مازندران به معنای کوه آسمانی ست. این کوه مانند جزیره ای است که جنگل های بسیاری آن را احاطه کرده اند. این جنگل ها تا ارتفاع حدود ۲۰۰۰ متر پیشروی کرده اند و از آنجا به بعد این سبزی و چمن زارها هستند که جای درختان جنگلی را می گیرند. در ارتفاع ۳۰۰۰ متر به بعد هم صخره و سنگ و یال و برف چال های فصلی اند که صعود این قله را هرچه زیباتر و متنوع تر می کنند.این کوه منبع حیات و زندگی اهالی روستاهای بی شماری ست که چون فرزندانی به این کوه متصل شده اند و از منابع فراوان آب و خاک و هوای آن بهره مند می گردند. زیبایی های جادوگونه این کوه، سحر انگیز و رویایی ست، به ویژه زیبایی های مسیری که تیم ۱۴ نفره ی ما در آن روز پیمود. مسیر طولانی دشت جواهر دشت به قله ۳۷۲۰ متری سماموس و بازگشت به منطقه تاریخی و با اصالت اشکورات برای تیم ما خاطره ای فراموش نشدنی شد که یادآوری اش در سال های آینده خالی از لطف نخواهد بود.
خصوصیات

دشواری مسیر : متوسط

بهترین فصل : اوایل بهار تا اواخر پاییز

شهر مبداء : جواهرده

مدت زمان پیمایش : 2 روز

طول مسیر (متر) : 35200

امداد : 112

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی