سرکچال
قلل مرتفع سرکچال بر روی خط الراس شرقی-غربی در شمال منطقه عمومی جاجرود و شمال آبادیهای شمشک و لالون قرار گرفته است و سالهای متمادی است که به صورت عمومی از طریق آبادیهای شمشک به گردنه لجنی و پناهگاه آن از طریق یال جنوبی صعود می گردد. برای صعود این مسیر از بخش جنوبی روستا با انتخاب مسیر در جهت پیست اسکی شمشک به سوی گردنه لجنی رفته و پس از رسیدن به گردنه و گوسفندسرای کنار گردنه به سوی شمال تغییر جهت داده و در میان صخره های بالای گردنه و پس از صعود آنها، به پناهگاه لجنی می رسیم. با عبور از کنار پناهگاه و ادامه صعود در امتداد شمال روی یال به قله سرکچال لجنی (سرکچال 1) و از آنجا برای رسیدن به سرکچال بزرگ (سرکچال 3) بر روی خط الراس و در جهت شرق از روی قله سیاه غار (سرکچال 2) عبور کرده و به قله سرکچال بزرگ می رسیم.
خصوصیات

دشواری مسیر : متوسط

بهترین فصل : تمام فصول

شهر مبداء : شمشک

مدت زمان پیمایش : 2 روز

طول مسیر (متر) : 6600

امداد : 112

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی