قله دنا
سه مسیر عمده دسترسی به خط الراس مرکزی دنا عبارتند از 
مسیر شمالی : از روستای تاریخی و زیبای خفرشهرستان سمیرم شروع و از طریق تنگه کی خسرو به خط الراس میرسد
مسیر گردنه بیژن : شهر سی سخت و گردنه بیژن را میتوان دروازه ورود به خط الراس های شرقی و مرکزی دنا نامید. گردنه بیژن شرقی ترین نقطه خط الراس مرکزی و ما بین این خط الراس با خط الراس شرقی محسوب میشود. از مسیر این گردنه میتوان به قلل برد آتش ، سیچونی ( واژه سیچونی در اصل "سیچانلی" و به معنای دارای موش در زبان آذری میباشد. عشایر قشقایی که در منطقه ییلاق میکنند ، چنین نامی را بر این قله گذارده اند ) ، حوض دال و خط الراس مرکزی دسترسی پیدا کرد.
مسیر جنوبی : سومین مسیر دسترسی به بخش مرکزی دنا از شهر زیبا و با صفای سی سخت و از طریق تنگه بزکش میباشد که با شیب نسبتا تندی به پناه گاه و قله حوض دال منتهی میشود
قلل معروف خط الراس مرکزی دنا
: خط الراس مرکزی ( ازغرب گردنه بیژن تا شرق گردنه مورگل غربی ) دارای 18 قله با ارتفاع بیش از 4000 متر میباشد که از آن جمله میتوان به قلل : سی چونی (سیچانلی به ارتفاع 4120 متر ) ، حوض دال ( 4360 متر) ، کرسومی ( 4260 متر ) ، حرا غربی ( 4300 متر) حرا شرقی ( 4310 متر) ، ماش ( 4300 متر ) ، بن رود ( 4250 متر ) ، برج آسمانی (بیژن 2 به ارتفاع 4435 متر) ، قاش مستان ( بیژن 3 به ارتفاع 4450 متر) ، مورگل ( 4420 متر
 
خصوصیات

دشواری مسیر : سخت

بهترین فصل : اوایل بهار تا اوایل پاییز

شهر مبداء : سی سخت

مدت زمان پیمایش : 2 روز

طول مسیر (متر) : 5286

امداد : 112

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی