صعود به قله درفک
بعضی معتقدند که ریشه آن از دلفک یا دال فک گرفته شده که در گویش مردم دیلمان ، دال به معنی عقاب وفک بدمعنی لانه ، دلفک به معنی آشیانه عقاب .اما به اعتقادی دیگر ، نام درفک از قوم دربیک گرفته شده که از ساکنان اطراف دریای مازندران بوده اند.
خصوصیات

دشواری مسیر : متوسط

بهترین فصل : اوایل بهار تا اواخر پاییز

شهر مبداء : رستم آباد

مدت زمان پیمایش : 2 روز

طول مسیر (متر) : 8200

امداد : رستم آباد

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی