خرپاپ
خرپاپ از زیباترین مناطق اکو توریستی ایران بشمار می آید که در منطقه جنگلی ما بین شهر پیرانشهر و سردشت واقع شده است.مسیر دسترسی آن کیلومتر 25 جاده آسفالته پیرانشهر به سردشت از طریق سه روستای تازه قلعه منگور، گزگسک منگور و قبر حسین می باشد.
مسیر تازه قلعه تا خود خرپاپ حدود30/2 دقیقه می باشد.مسیر گزگسک از نزدیک ترین مسیرهاست ولی ابتدای مسیر با شیب تندی شروع می شود که حدود 40 الی 60 دقیقه می باشد، بعد از این مدت پیاه روی پر شیب جاده هموار شده و حدود 25 دقیقه ادامه داشته تا به سرازیری می رسد.این سرازیری تا منطقه ای که پوشیده از درختان گردو است ادامه پیدا می کند و عومما محل اتراق رهگذران است  و 35 دقیقه به طول می انجامد .مسیر قبر حسین نیز 2 ساعت می باشد که بعد از 40 دقیقه حرکت در این مسیر به همان مسیر گزگسک می رسد و ادامه مسیر همان مسیر گزگسک می باشد.مسیر  بسیار زیبا و با صفایی وجود دارد که از پایین روستای قبر حسین و پردانان مخالف جریان رودخانه شروع شده و بعد از 3 ساعت به خرپاپ می رسد.این مسیر بسیار زیبا و دیدنی می باشد،عبور از آن به دلیل کوهستانی و جنگلی بودن به همه توصیه نمی گردد.باید متذکر شویم عبور از این مسیر بدون راهنمای محلی بسیار خطرناک و حادثه ساز می باشد.بعد از استراحت در منطقه خرپاپ و دیدن مناظر دلفریب آن منطقه و درختان گردو ،بلوط و قزوان و سماق این بار نوبت رفتن به یکی از زیباترین مناظر طبیعی ایران و نماد زیبایی و غرور این منطقه  آبشار روان و استوار خرپاپ می رسد.از کنار چشمه و درختان گردو تا آبشار حدودا 20 دقیقه مسر را باید پیاده روی کرد که بعد از آن عبور از پل دست چین بسیار زیبای که توسط عشایر و مردمان محلی منطقه بر روی رودخانه بسته شده است ،و با عبور از مسیری بسیار زیبا به ناگاه از پشت کوهی در کنار رودخانه آبشار نمایان می گردد.این آبشار ادامه رودخانه ای است که از کوه جاسوسوان در منطقه قندیل مرز ایران و عراق سرچشمه گرفته و بعد از طی مسیر در منطقه سردشت که چومی قوم قلعه نامیده می شود دوباره وارد خاک کردستان عراق می شود.زیبایی های این منطقه به حدی است که چشم هر بیننده ای را به خود خیره کرده و کسانی که برای اولین بار به این منطقه وارد شده اند ،اقرار کرده اند که بهترین و لذت بخش ترین ایام زندگی خود را در اینجا یافته و تجربه کرده اند.این کوهستان و این آبشار و روخانه پرآب و جنگل سر سبز نعمتی است که در همه جا پیدا نمی شود.
خصوصیات

دشواری مسیر : متوسط

بهترین فصل : اوایل بهار تا اوایل پاییز

شهر مبداء : پیرانشهر

مدت زمان پیمایش : 2 روز

طول مسیر (متر)

امداد : هلال احمر (امداد کوهستان) 112

دریافت فایل

دریافت فایل GPS مسیر

دریافت نقشه
نقشه مسیر
گالری تصاویر
مسیرهای پیشنهادی